<img class="alignnone size-full wp-image-1273" title="Udaras Web 600X380" src="https://redesigncurstg.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2011/11/Udaras-Web-600X380.jpg" alt="Ciaran Walsh, curator.ie, EYEBALL publishing, Siobhan Dempsey, Latitude Imaging,photography workshop for artists , Údarás na Gaeltachta, An Daingean." width="600" height="380" srcset="https://redesigncurstg.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2011/11/Udaras-Web-600X380.jpg 600w, http://www.curator web based project management tool.ie/wp-content/uploads/2011/11/Udaras-Web-600X380-300×190.jpg 300w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

 

Ag Cur do Chuid Oibre i Láthair –
Ceardlann Grianghrafadóireachta d’Ealaíontóirí
Faoi stiúir
Siobhán Dempsey & Ciarán Breathnach

Údarás na Gaeltachta, An Daingean,
Dé Sathairn, 3ú Meán Fómhair 10.00 r.n. – 12:30

Tá an ceardlann seo dírithe ar ealaíontóirí, le heolas praiticiúil a roinnt leo maidir leis an slí is fearr lena gcuid oibre a chur i láthair ag úsáid meáin éagsúla: an t-idirlíon, foilsitheoireacht, teilgin. I measc na nithe a chlúdófar beidh méid comhaid, formáid, cáipéisíocht, ag déileáil le fadhbanna. Beidh an ceardlann seo úsáideach go speisialta d’ealaíontóirí go bhfuil fonn orthu a bheith páirteach i gCrosbhóthar*
*teilgin lasmuigh faoin aer ar fuaid na Gaeltachta agus i mBaile Átha Cliath mar chuid den Oíche Chultúir, 23ú Meán Fómhair 2011.

Presenting your work –
Photography Workshop for Artists
Directed by
Siobhán Dempsey & Ciarán Breathnach

Údarás na Gaeltachta, Dingle, Saturday 3rd  September, 10.00 a.m. – 12:30

This workshop is for artists, providing practical information on how best to present their work over various platforms: web, publishing, projection.
Workshop includes working with file sizes, formats, documentation, troubleshooting.
Artists who intend to submit work for the upcoming Crosbhóthar* deadline may find this workshop to be of particular use.

* outdoor projections throughout the Gaeltacht and in Dublin as part of Culture Night, 23rd September, 2011.